Νομοσχέδιο: Κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους, Ρυθμίσεις για φορολογία αυτοκινήτων, Απαλλαγή αγροτών από τέλος επιτηδεύματος, Δωρεάν παροχή μετοχών σε εργαζόμενους, Εξπρές εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

Νομοσχέδιο: Κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους, Ρυθμίσεις για φορολογία αυτοκινήτων, Απαλλαγή αγροτών από τέλος επιτηδεύματος, Δωρεάν παροχή μετοχών σε εργαζόμενους, Εξπρές εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών

Κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, την απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος...
Ο νόμος 4690 με την κύρωση των από 13.4.2020 και από 1.5.2020 Π.Ν.Π. και τα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Ο νόμος 4690 με την κύρωση των από 13.4.2020 και από 1.5.2020 Π.Ν.Π. και τα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Περιλαμβάνει τη μείωση ΦΠΑ, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλάγες σε κινητικότητα, αποσπάσεις Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) ο Νόμος 4690/2020...