Αποφάσεις ΔΕΔ για τεκμαρτά  έσοδα από ιδοχρησιμοποίηση και για πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης θανόντος

Αποφάσεις ΔΕΔ για τεκμαρτά έσοδα από ιδοχρησιμοποίηση και για πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης θανόντος

Μεταβολή στην φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων από ιδιοχρησιμοποίηση σηματοδοτεί πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ 1200/2019). Συγκεκριμένα, η...