Νέα διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου για τους υπηκόους τρίτων χωρών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και Α’ Αθηνών

Νέα διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου για τους υπηκόους τρίτων χωρών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και Α’ Αθηνών

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται νέα διαδικασία για...