Πρόστιμα στους Διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και δεν τηρούν το νόμο

Πρόστιμα στους Διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και δεν τηρούν το νόμο

Οι Διαχειριστές ακινήτων υποχρεούνται να εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ και να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε...