Ν.4712/2020 – Διατάξεις για συμμετοχή μελών στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων εταιριών με ηλεκτρονικά μέσα και για τη σύσταση ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ

Ν.4712/2020 – Διατάξεις για συμμετοχή μελών στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων εταιριών με ηλεκτρονικά μέσα και για τη σύσταση ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 146/29-7-2020 ο Ν. 4712/2020 με τίτλο   «Διυπηρεσιακή Μονάδα...