Όροι και προϋποθέσεις για το επιτρεπτό του γεωεντοπισμού οχήματος επιχείρησης που χρησιμοποιεί εργαζόμενος

Όροι και προϋποθέσεις για το επιτρεπτό του γεωεντοπισμού οχήματος επιχείρησης που χρησιμοποιεί εργαζόμενος

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απασχόλησε καταγγελία απολυμένου εργαζομένου επιχείρησης, αναφορικά...
Μη επιτρεπτή η χρήση αντιγράφου σε αρχείο excel για εμπορικά βιβλία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή

Μη επιτρεπτή η χρήση αντιγράφου σε αρχείο excel για εμπορικά βιβλία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ. αριθμ. 11168/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης...