Πρόσκληση σε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Young Energy Europe.  7, 8, 14 και 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Πρόσκληση σε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Young Energy Europe. 7, 8, 14 και 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Πρόσκληση σε Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Young Energy Europe.  7, 8, 14 και 15...
Εκδήλωση για την οικονομία της Μολδαβίας και υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής – Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 στο ΕΒΕΑ

Εκδήλωση για την οικονομία της Μολδαβίας και υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής – Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 στο ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Μολδαβίας στην Αθήνα, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση...