Αυξάνεται ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Συνολικά 1.701.662 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο Taxisnet μέχρι σήμερα.

Συνολικά 1.701.662 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο Taxisnet μέχρι σήμερα.

Από αυτές έχουν εκκαθαριστεί οι 1.691.159 δηλώσεις. Ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον σε καθημερινή βάση μπαίνουν στο σύστημα περίπου 100.000 δηλώσεις!

Οι 574.700 είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε φόρο 411 εκατ. ευρώ. Πιο απλά ο μέσος φόρος ανά εκκαθαριστικό διαμορφώνεται στα 716 ευρώ!

Μεγάλο μέρος του φόρου προέρχεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία επιβαρύνει όσους έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, πάνω των 12.000 ευρώ!

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με βάση μια προοδευτική κλίμακα στην οποία ισχύουν οι εξής συντελεστές:

-0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

-2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ.

-5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

-6,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

-7,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

-9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

-10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

 

Πηγή : insider.gr