Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Αύγουστο

Αύξηση παρατηρείται και στα έσοδα οκταμήνου.

Στα 4,24 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο του 2018 τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, αυξημένα κατά 8,28% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2017, και υψηλότερα σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο κατά 11,16%, σύμφωνα με έκθεση της ΑΑΔΕ.
Τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 12,78% τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς και παρουσίασαν υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 14,55%. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Αυγούστου των τελευταίων δύο ετών, ανοδική τάση σημειώνεται τον Αύγουστο του 2018 σε όλες τις μείζονες κατηγορίες άμεσων φόρων, πλην αυτής του φόρου στην περιουσία.
Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, εξαίρεση αποτελεί η μικρή καθοδική πορεία των εσόδων από τις ειδικές κατηγορίες άμεσων φόρων, παρουσιάζοντας υστέρηση έναντι του στόχου κατά 10,44%.
Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 5,11% τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ παρουσίασαν υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 8,73%. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Αυγούστου των τελευταίων δύο ετών, παρατηρείται αυξητική μεταβολή στο σύνολο των μείζονων κατηγοριών, αλλά και επίτευξη έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου. Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, κρίνεται θετική η αποτίμηση των εσόδων από Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και σε σχέση με τον στόχο. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί η επίτευξη του μηνιαίου στόχου όσον αφορά στα έσοδα Αυγούστου του 2018 από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. στα καπνικά προϊόντα, αλλά η υστέρηση αυτών σε σχέση με τα έσοδα Αυγούστου του 2017.
Τέλος, παρατηρείται απόκλιση από το στόχο και υστέρηση σε σύγκριση με πέρυσι στα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. στα ενεργειακά προϊόντα.
Στο οκτάμηνο
Σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 28.618.228.776,55 €, αυξημένα κατά 2,23% (ήτοι 624,27 εκ. €) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 27.993.957.406,12 €, και υψηλότερα κατά 1,28% σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο οκταμήνου (28.257.359.531,54 €).
Η υπέρβαση στο σύνολο του οκταμήνου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα προηγούμενων χρήσεων τόσο άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας, και ειδικότερα, στα έσοδα που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις που έγιναν για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητεας ύλης παρελθόντων ετών ή για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σημαντική συμβολή στην παρατηρούμενη τάση των εσόδων είχαν και τα αυξημένα έσοδα που προέκυψαν από τη σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και τη σταδιακή αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε πλήθος προϊόντων.
Σχετικά με τη διάρθρωση των συνολικών φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 37,66% και οι έμμεσοι φόροι στο 62,34% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Τα ποσοστά συμμετοχής των άμεσων και έμμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 ανέρχονταν σε 38,94% και 61,06%, αντίστοιχα.