Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με «πλαστικό» χρήμα

Μειώνεται σταθερά η μέση αξία συναλλαγών λόγω της χρήσης καρτών στις καθημερινές συναλλαγές

Ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 κατά 535 χιλ. (+3%), σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2017, και ανήλθε σε 16,8 εκατ. κάρτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζες της Ελλάδας, η αύξηση προέρχεται από την έκδοση νέων χρεωστικών καρτών, καθώς εκδόθηκαν επιπλέον 686 χιλ. κάρτες (+5%) συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2017, ενώ αντίθετα στις πιστωτικές κάρτες παρατηρείται μείωση κατά 150 χιλ. (-5%). 

Η αυξητική τάση που παρουσίαζε τα τελευταία πέντε εξάμηνα ο αριθμός των συναλλαγών φαίνεται να ανακόπτεται τα δύο τελευταία εξάμηνα (β΄εξάμηνο 2017 και α΄εξάμηνο 2018), παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 399,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση μόλις 3% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.  

Αντίστοιχα, η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 29,4 δισεκ. ευρώ και εμφανίζεται μειωμένη κατά 1,7 δισεκ. ευρώ (-5,5%) σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2017. 

Εστιάζοντας στις συναλλαγές ανά κάρτα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα επίσης παρουσιάζει σταθεροποίηση στις 24 συναλλαγές, σε αντιστοιχία με τη μικρή μεταβολή του συνολικού αριθμού συναλλαγών το α΄ εξάμηνο του 2018. Η αυξητική τάση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα ανακόπτεται παρουσιάζοντας μείωση στις 24 συναλλαγές από 25 το προηγούμενο εξάμηνο, με το μέσο αριθμό συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα να συνεχίζει να αυξάνεται στις 20 συναλλαγές από 18 το προηγούμενο εξάμηνο.

H μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε στα 1.747 ευρώ (-8,5%) συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο. Το α΄ εξάμηνο του 2018 συνεχίζεται, για έκτο κατά σειρά εξάμηνο, η φθίνουσα πορεία της μέσης αξίας ανά συναλλαγή για το σύνολο των καρτών, φθάνοντας τα 74 ευρώ. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η αξία των πληρωμών σε POS το α΄ εξάμηνο του 2018 είναι συγκρίσιμη και ελαφρώς μεγαλύτερη (κατά 6%) της αντίστοιχης αξίας του α΄ εξαμήνου του 2017, παρουσιάζοντας έντονα στοιχεία εποχικότητας, η πτώση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή εκτιμάται ότι οφείλεται περισσότερο στην περαιτέρω εξοικείωση των καρτούχων με τη χρήση της κάρτας για πληρωμές ολοένα και μικρότερης αξίας, παρά στη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.