Δαπάνες 2 δισ για έρευνα και ανάπτυξη

Μικρομεσαίες άλλά και μεγάλες επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους, κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος

Δαπάνες €2,033 δις, κατά 15,9% υψηλότερες σε σχέση με το 2016, πραγματοποίησε η Ελλάδα για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) το 2017. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,14% επί του ΑΕΠ, ενώ η ανοδική τους πορεία αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 0,13 ποσοστιαίες μονάδες από 1,01% το 2016. Με βάση τα νέα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ28, προσεγγίζοντας χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, ο τομέας των επιχειρήσεων έχει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Ε&Α, ακολουθώντας τους ίδιους ρυθμούς αύξησης, 33,8% μεταξύ των ετών 2017 και 2016 και 31,8% μεταξύ των ετών 2016 και 2015. Το 2017 στον τομέα πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €990,8 εκατ. (0,56% του ΑΕΠ).

Στο αποτέλεσμα αυτό συνεισέφεραν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από “παραδοσιακούς” κλάδους της μεταποίησης (φάρμακα, τρόφιμα/ποτά, χημικά, προϊόντα διύλισης, μεταλλικά προϊόντα), τον κλάδο των ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμός Η/Υ), τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και επιχειρήσεις με σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων και έργα εθνικών υποδομών.
 

πηγή: ΣΕΠΕ