Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.