Έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα

η Ελλάδα αποτελεί τον ψηφιακό ουραγό της Ευρώπης βάσει του Δείκτη Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών

Στην Ελλάδα διαπιστώνεται η ύπαρξη χαμηλού αποθέματος και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων[1]. Σύμφωνα με τη μελέτη της ACCENTURE για λογαριασμό του ΣΕΒ, η Ελλάδα αποτελεί τον ψηφιακό ουραγό της Ευρώπης βάσει του Δείκτη Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών (DEOI) που αποτιμά τη διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και την ύπαρξη «ψηφιακών επιταχυντών». Με βάση τις επιδόσεις της στις ψηφιακές δεξιότητες, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

 

 

Ο Δείκτης Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών (Digital Economic Opportunity Index, DEOI) προσδιορίζει την ψηφιακή ωριμότητα μιας οικονομίας και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τις ψηφιακές τεχνολογίες (το παραγωγικό κεφάλαιο που σχετίζεται με τις ψηφιακές τεχνολογίες δηλαδή, υλικό – hardware, λογισμικό – software και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών) και τους ψηφιακούς επιταχυντές (τις εθνικές υποδομές ευρυζωνικών δικτύων, τα ανοιχτά δεδομένα καθώς και το ευρύτερο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και λοιπών ψηφιακών δραστηριοτήτων). Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 0 (ελάχιστη) έως 100 (μέγιστη).

 

Απαιτείται η συνεργασία της Πολιτείας με τις επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ειδικούς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.

 

Ειδικότερα, απαιτείται:

 

Απόδοση απόλυτης προτεραιότητας στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια κλπ.).

Μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ενσωμάτωσης μαθημάτων για την προώθηση δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ισχυρή παρουσία προγραμμάτων για τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις δραστηριότητες της Δια Βίου Μάθησης.

Συνεχής επιμόρφωση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Τυπικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών των συστημάτων Μη Τυπικής εκπαίδευσης (Συνεχιζόμενη Κατάρτιση).

Ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός των τεχνικών διδασκαλίας ώστε αυτές να βασίζονται αποκλειστικά σε ψηφιακά μέσα.

Προώθηση μεθόδων Μάθησης με Βάση την Εργασία (πρακτική άσκηση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, μαθητεία) με αντικείμενο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στοχευμένες ενέργειες (π.χ. σχεδιασμός σεμιναρίων ψηφιακών τεχνολογιών με κλαδικό / τομεακό χαρακτήρα, εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για ομάδες πολιτών με χαμηλή σχετική εξοικείωση).

 

 


[1]Accenture – Η Ψηφιακή Ελλάδα: Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη, Αθήνα, Μάϊος 2017.

Δ7. Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακοί επιταχυντές* Πηγή: Accenture, (2017), «Η ψηφιακή Ελλάδα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη», Μάιος 2017. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ , TEYXΟΣ 20 | 23 Ιανουαρίου 2018 | σελ. 14

 

 

ΑΣΒ