Η διεθνής οικονομία δεν διασφαλίζει την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν την παγκόσμια οικονομία υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας

Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη που προσδοκά η κυβέρνηση για να πιάσει τους στόχους ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια είναι η καλή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Από τα στοιχεία που δίνει στην έκθεση της η τράπεζα της Ελλάδας η κατάσταση του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι μεν θετική αλλά υπάρχουν στοιχεία που υπονομεύουν το μέλλον του με κύριο τον νέο εμπορικό πόλεμο που άνοιξε με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ.

 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση:

 

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2018,

καθώς ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί ελαφρά σε 3,9% – ο υψηλότερος ρυθμός από το 2011- αντανακλώντας εξελίξεις τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες. Θετικές διαγράφονται επίσης οι προοπτικές ανάπτυξης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για το 2018. Κοινός παράγοντας της ανάκαμψης του παγκόσμιου ΑΕΠ και του διεθνούς εμπορίου το 2017 υπήρξε η ανάκαμψη των επενδύσεων, κυρίως στις προηγμένες οικονομίες, η οποία προβλέπεται να ενισχυθεί το τρέχον έτος.

 

Σημαντικός κίνδυνος για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο εμπορικός

προστατευτισμός, τόσο μέσω των άμεσων επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων που έχουν αποφασιστεί ή αναμένονται (επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε εισαγωγές σειράς προϊόντων, αντίμετρα από την Κίνα, την ΕΕ κ.λπ.) όσο και μέσω της αβεβαιότητας η οποία δημιουργείται από ενδεχόμενη επιδείνωση του διεθνούς εμπορίου.

 

Σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία αποτελεί επίσης το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, καθώς το κόστος της αναχρηματοδότησής του εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με τη σταδιακή αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στην οποία αναμένεται να προβούν πολλές προηγμένες οικονομίες. Στους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να προστεθούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

 

Στη ζώνη του ευρώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει ικανοποιητικός αλλά χαμηλότερος από ό,τι το προηγούμενο έτος (2,1% από 2,5%), ενώ αρκετά υψηλός αναμένεται να διατηρηθεί ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, οδηγώντας το ποσοστό ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, με κύριο χαρακτηριστικό την

αύξηση της συμβολής των ιδιωτικών επενδύσεων, υπό την επίδραση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης, της βελτίωσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και της ανάγκης ανανέωσης του κεφαλαιακού εξοπλισμού τους, αλλά και της ισχυρής εξωτερικής ζήτησης.

 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,7% το 2018, ελαφρώς αυξημένος έναντι του προηγούμενου έτους κυρίως λόγω των εξελίξεων στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Ο κίνδυνος του εμπορικού προστατευτισμού, ο οποίος απειλεί την παγκόσμια οικονομία, αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη πηγή αβεβαιότητας για τις προοπτικές μιας ανοικτής οικονομίας όπως είναι η ζώνη του ευρώ.

 

Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν την παγκόσμια οικονομία υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα της ζώνης.

 

 

ΑΣΒ