Η Ελλάδα 3η με τον υψηλότερο συντελεστή φόρου φυσικών προσώπων

η Ελλάδα κατέχει τον 3ο υψηλότερο συντελεστή φορολογίας φυσικών προσώπων με 55%. Στον αντίποδα τη χαμηλότερη φορολογία έχει η Βουλγαρία

Αναδημοσίευση από το taxheaven

 

To eea.gr αναδημοσιεύει ένα ενδιαφέρον άρθρο – ανάλυση για τη φορολογία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες . Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα κατέχει τον 3ο υψηλότερο συντελεστή φορολογίας φυσικών προσώπων  με 55%, μετά την Δανία και τη Σουηδία. Στον αντίποδα τη χαμηλότερη φορολογία έχει η Βουλγαρία με 10%

 

Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κων/νος.
Λιαπάτη Ρένα.

 

Ελπισημάνσεις:

 

1. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται ο "ανώτατος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων".

 

Ο συντελεστής αυτός δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την προέλευση  του εισοδήματος, και κατ' επέκταση τυχόν επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες πηγές εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

 

Ο "συντελεστής του ανώτατου κλιμακίου που εφαρμόζεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες", ο οποίος χρησιμοποιείται κάποιες φορές, μπορεί να διαφέρει από τον "ανώτατο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος Φ.Π." όσον αφορά (1) πηγή εισοδήματος : εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή αντί για εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες, (2) νόμιμος/νομοθετημένος/θεσμοθετημένος φορολογικός συντελεστής αντί για κλιμακωτό φορολογικό συντελεστή.

 

Ο κλιμακωτός φορολογικός συντελεστής (αύξηση στο φορολογητέο εισόδημα για κάθε μοναδιαία αύξηση σε ακαθάριστα έσοδα) είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μόνο στην δεύτερη περίπτωση συντελεστή. Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο συντελεστές οφείλονται στον  σχεδιασμό και την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

 

2. Στα στατιστικά συμπεριλαμβάνονται γενικές επιβαρύνσεις ακόμα και αν δεν είναι μέρος της φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. ή δεν ορίζονται νομικά ως φόροι από την νομοθεσία κάθε κράτους. (δείτε τις σημειώσεις για τις χώρες που παρατείθενται κατωτέρω)

3. Τοπικοί και περιφερειακοί φόροι συνήθως προστίθενται (δείτε τις σημειώσεις για τις χώρες που παρατίθενται κατωτέρω)

 

 

Δείτε τους πίνακες και την ανάλυση εδώ.

 

 

ΑΣΒ