ΙΟΒΕ: Αδυναμία να υπάρχουν επενδύσεις στην μεταποίηση

Η οικονομική πολιτική, η φορολογία κερδών,η χαμηλή διαθεσιμότητα και το σημαντικό κόστος κεφαλαίων, παραμένουν σταθερά οι πιο αποτρεπτικοί παράγοντες επενδύσεων

Η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, η φορολογία κερδών, αλλά και η χαμηλή διαθεσιμότητα και το σημαντικό κόστος κεφαλαίων, παραμένουν σταθερά οι περισσότερο αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων στην χώρα σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ για τη μεταποίηση.
Στην πρόβλεψη για το 2018, οι επενδυτικές δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν κατά 2,4%. Αυτή η εκτίμηση είναι σημαντικά αναθεωρημένη προς τα κάτω έναντι της πρώτης και ανοδικής στην έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017 (+15,4%)
Ωστόσο σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης για το 2017 αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Πρόκειται σύμφωνα με το ίδρυμα  για την πρώτη φορά από το 2009 που η τελική εκτίμηση είναι ανοδική.