Ισχνή μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Στο τέλος Απριλίου είχαν μειωθεί κατά μόλις 66 εκατ. ευρώ κι έτσι δυσκολεύει η εκταμίευση της δόσης του 1 δισ ευρώ από τον ESM

Σε θρίλερ μετατρέπεται η εκταμίευση της εκκρεμούς υποδόσης του 1 δισ ευρώ από τον ESM, καθώς τα στοιχεία του ΓΛΚ για τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου δεν είναι ενθαρρυντικά. 

Ειδικότερα, καταγράφεται μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου στα 2,617 δις ευρώ έναντι 2,749 δις ευρώ τον Μάρτιο, αλλά με παράλληλη αύξηση των εκκρεμών επιστροφών φόρου από τα 675 εκατ. ευρώ σε 741 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνολικά οι υποχρεώσεις του Δημοσίου στο τέλος Απριλίου ήταν 3,358 δις ευρώ έναντι 3,424 δις ευρώ στο τέλος Μάρτη, σημειώνοντας οριακή μείωση 66 εκατ. ευρώ

Με βάση τον κανόνα εξόφλησης οφειλών, το ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων πόρων το 100% της δόσης που εισπράττει από το ESM, άρα θα έπρεπε να έχουν αποπληρωθεί συνολικά 1 δις ευρώ οφειλών. Το 1 δισ ευρώ θα είναι διαθέσιμο ως τα μέσα του μήνα και κριτήριο για την εκταμίευση είναι τα στοιχεία του Απριλίου. Το θέμα θα εξεταστεί στο Euroworking Group της Πέμπτης.