Και για το 2018 άρση ακινησίας οχήματος με τον μήνα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες θα μπορούν να τις ξαναπάρουν πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες θα μπορούν να τις ξαναπάρουν πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης.

 

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για άρση ακινησίας του οχήματος διάρκειας ενός μήνα προβλέπεται η καταβολή των 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για άρση ακινησίας διάρκειας τριών μηνών προβλέπεται η καταβολή των 4/12 των ετήσιων τελών, ενώ για άρση ακινησίας για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες η καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν 2/12.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.