«Μαύρο» χρήμα 35 δισ ευρώ στην Ελλάδα

Στη ζώνη υψηλού κινδύνου για "ξέπλυμα" πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με έκθεση του ΥΠΟΙΚ

Στο 20% του ΑΕΠ, υπολογίζεται η παραοικονομία στην Ελλάδα κι αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περίπου 35 δισ ευρώ κινούνται στις "γκρίζες" ζώνες. Το στοιχείο αυτό δεν είναι, όμως, το μοναδικό που προκαλεί αίσθηση, καθώς στην πρώτη Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για τους κινδύνους "ξεπλύματος" ή και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, "φωτογραφίζονται" οι δραστηριότητες που ανήκουν στην κατηγορία "υψηλού κινδύνου". 

Το μεγαλύτερο επίπεδο κίνδυνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων). Υψηλό επίπεδο κινδύνου ΞΧ αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, με τον τραπεζικό κλάδο να έπεται με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Για παράδειγμα οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, δύναται να συμμετέχουν στη φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί βασικό αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος και χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμεσολαβητές για τη νομιμοποίηση εσόδων, προερχόμενων από διαφθορά και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πολλές φορές και εν αγνοία τους. Τα στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους έδειξαν ότι οι πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων ήταν συνήθως και για μεγάλο χρονικό  διάστημα, ιδιαίτερα πριν από την οικονομική κρίση, κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή, που συνέπιπτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Κατά συνέπεια οι αγοραστές κατέβαλαν φόρο κατά πολύ μικρότερο του αναλογούντος.

Όσον αφορά στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και λογιστές – φοροτεχνικούς, η απειλή για ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εταιρειών, δεδομένου ότι ορισμένες φορές επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από τα βασικά εγκλήματα (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών) μέσω νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Αίσθηση προκαλεί, επίσης, η επισήμανση ότι αν και η Ελλάδα δεν θεωρείται τόπος ξεπλύματος, κατά τα έτη 2014-2016, έχει παρατηρηθεί αύξηση των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς υπηκόους και εταιρίες, μέρος των οποίων ενδεχομένως αποτελούν συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Το κερασάκι στην τούρτα; Το 88% των αγοραπωλησιών ακινήτων γίνεται με μετρητό κι αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό…