«Μαύρος» Οκτώβριος για την απασχόληση

Συνολικά στο δεκάμηνο καταγράφεται θετικό ρεκόρ στο ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων

Μισογέματο ή μισοάδειο το ποτήρι της απασχόλησης, με τη συμπλήρωση του δεκαμήνου του έτους; Αν εστιάσει κανείς στον Οκτώβριο μάλλον θα απογοητευτεί, καθώς τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ δείχνουν τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας. Αν πάλι δει κανείς τη συνολική εικόνα, μιλάμε για νέο ρεκόρ στο ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων. 

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.287.876 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.119.594, εκ των οποίων οι 1.278.426 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 841.168 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Κατά συνέπεια, το ισοζύγιο του πρώτου δεκάμηνου 2018 (168.282 νέες θέσεις εργασίας) κυμαίνεται, σε λίγο υψηλότερο  επίπεδο (κατά 831 νέες θέσεις εργασίας) από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου δεκάμηνου του 2017, που ήταν επίσης, θετικό (167.451 νέες θέσεις εργασίας), αποτελώντας και τις δύο υψηλότερες καταγεγραμμένες επιδόσεις πρώτου δεκάμηνου, μεταξύ των ετών 2001 έως 2018.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Οκτωβρίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 229.959, ενώ οι αποχωρήσεις σε 350.046. Από τις 350.046  συνολικά αποχωρήσεις, οι 88.237 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 261.809 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Οκτώβριος 2018 και Οκτώβριος 2017, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 21.667 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Οκτώβριο 2018 αρνητικό ισοζύγιο (-120.087) θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-98.420) τον Οκτώβριο του 2017.

Το άλλο στοιχείο, που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ είναι ότι από το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας, από τις αρχές του έτους ως το τέλος Οκτωβρίου, το 56% αφορά σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.