Μεγάλη αύξηση των κρατικών χρεών

Το Δημόσιο παραμένει κακοπληρωτής, με αποτέλεσμα τα χρέη του να αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Το Δημόσιο παραμένει κακοπληρωτής, με αποτέλεσμα τα χρέη του να αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία του ΓΛΚ, το Φεβρουάριο τα χρέη του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα έφτασαν στα 2,614 δις ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων κι έμμεσων φόρων ανέβηκαν στα 776 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έναν όγκο κρατικών χρεών συνολικού ύψους 3,390 δις ευρώ.

Μάλιστα παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων χρεών προήλθε από την Υγεία. Ειδικότερα, τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ και των νοσοκομείων κατά 90 εκατ. ευρώ.