Νόμος του Κράτους οι άμεσες επιστροφές ΦΠΑ

Πάνω από 1,2 δισ ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Με φόντο τα στοιχείά του ΓΛΚ, που έδειξαν ότι τον Αύγουστο καταγράφηκε νέά αύξηση των οφειλών από εκκρεμείς επιστροφές φόρων, στα 1,2 δισ ευρώ, πέρασε στη Βουλή κι έγινε νόμος του Κράτους η άμεση επιστροφή ΦΠΑ, ακόμα και για εκκρεμείς υποθέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η άμεση επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

"Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου", σημείώσε η αρμόδια υφυπόύργός Κ. Παπανάτσιου, συμπληρώνοντας ότι με τη διάταξη οι επιχειρήσεις αποκτούν επιπρόσθετη ρευστότητα, ενώ μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Κατά την υφυπόύργό διασφαλίζεται ταυτόχρονα και το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να διεξάγουν δειγματοληπτικά σε μεταγενέστερο χρόνο ελέγχους, διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον.