Ο ΟΟΣΑ και ο CIAT προωθούν ισχυρότερα φορολογικά συστήματα

κοινό έδαφος για την κινητοποίηση αυξημένων εγχώριων πόρων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών συστημάτων

Ο ΟΟΣΑ και το Διαμερικανικό Κέντρο Φορολογικών Διοικήσεων (CIAT) φιλοξένησαν στις 23.10.2018 την εκδήλωση υψηλού επιπέδου "Λύση διάβρωσης φορολογικής βάσης και Μεταφορά Κέρδους: Στρατηγική σημασία, προκλήσεις και ευκαιρίες" στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

 

Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν να προωθηθούν τα συμπεράσματα και ο αντίκτυπος των μέτρων BEPS που αναπτύχθηκαν από τον  ΟΟΣΑ / G20, εστιάζοντας στον κεντρικό ρόλο των επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

 

Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 40 Επίτροποι, Γενικοί Διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι από τα κράτη μέλη της CIAT και της CREDAF. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική σημασία του έργου για το BEPS στο σημερινό παγκόσμιο φορολογικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της πολιτικής βούλησης και της ανοικτής επικοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το υψηλό προφίλ των συμμετεχόντων βοήθησε στον εμπλουτισμό των συζητήσεων σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων BEPS στις δικές τους φορολογικές διοικήσεις, προσδιορίζοντας ένα κοινό έδαφος για την κινητοποίηση αυξημένων εγχώριων πόρων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών συστημάτων γενικότερα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΟΟΣΑ και ο CIAT υπέγραψαν επίσης ένα Μνημόνιο για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την προώθηση δίκαιων και αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων και διοικήσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς συνεργασίας. φορολογικές διοικητικές δομές.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΣΒ