ΟΟΣΑ: Οι καταναλωτές κερδισμένοι από τον ανταγωνισμό

Εντυπωσιακά στοιχεία για τα οφέλη από το σπάσιμο των μονοπωλίων και της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων- υπηρεσιών

Περί τα 120 ευρώ ανά εξάμηνο γλιτώνουν τα νοικοκυριά μόνο και μόνο επειδή τα βρεφικά γάλατα βγήκαν από τα φαρμακεία και διατίθενται, πλέον, από τα super markets! Αυτό είναι μόνο ένα από τα στοιχεία, που αναδεικνύει η νέα Έκθεση του ΟΟΣΑ για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, μετά από τις αλλεπάλληλες συστάσεις- παρεμβάσεις και τη θεσμική ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Ιδού μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις παρεμβάσεις και τα οφέλη κατά την περίοδο 2002- 2016

Αθέμιτες πρακτικές οριζόντιας διαμόρφωσης τιμών και κατανομής πελατών με στόχο τον συντονισμό της τιμολογιακής πολιτικής και κατανομής της αγοράς πουλερικών- αγορών: Μείωση της τιμής του κοτόπουλου. Βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, εικάζεται ότι η πτώση 10% στην τιμή οδηγεί σε εξοικονόμηση 150 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές

Κατάργηση κωδικών αγοράς, κατάργηση υποχρεωτικής γνωστοποίησης τιμοκαταλόγων, απλούστευση σχετικών κανονισμών σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού φρούτων και λαχανικών: Σημαντικές μειώσεις λιανικών τιμών, κατά μέσο όρο μεταξύ 6 και 9%, που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 256 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες δαπάνες για τους καταναλωτές

Άνοιγμα επαγγελμάτων: Χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές υπηρεσιών μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών, φοροτεχνικών και φυσικοθεραπευτών . Λόγω των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν για τους συμβολαιογράφους, τους ελεγκτές, τους ξεναγούς και τους ορκωτούς εκτιμητές- εμπειρογνώμονες, ο αριθμός νεοεισερχομένων υπερδιπλασιάστηκε το 2014 συγκριτικά με τον ετήσιο μέσο όρο πριν από την απελευθέρωση. Η απόφαση της ΕΑ σχετικά με το ύψος των μεσιτικών αμοιβών που καθοριζόταν σε 2% επί της αξίας του ακινήτου και σχετικά με τους περιορισμούς στη διαφήμιση ως αντικατάσταση της καταργηθείσας σχετικής υπουργικής απόφασης είχε θετικό αντίκτυπο στις αμοιβές των κτηματομεσιτών, οι οποίες μειώθηκαν σε έως και 0,5% επί της αξίας του προς πώληση ακινήτου. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχουν, πάντως, περιθώρια βελτίωσης για τη λειτουργία του ανταγωνισμού:

  • Σε θεσμικό επίπεδο, ο νόμος περί ανταγωνισμού θα μπορούσε να επωφεληθεί από τροπολογίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού των μελών του συμβουλίου θα μπορούσαν να γίνουν πιο διαφανείς, με τη διαφήμιση κενών θέσεων και την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία πρόσληψης.
  • Η ΕΑ πρέπει να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες συμφωνίες.
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΑ με τους εισαγγελείς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ποινικών κατηγοριών για παραβιάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτροπής. Επιπλέον, η προληπτική εξέταση των δεδομένων των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για την έναρξη ερευνών για συμπαιγνιακές συμπεριφορές (καρτέλ).
  • Η δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα στις καταγγελίες συνέβαλε στη σημαντική μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων. Παρά τη βελτίωση αυτή, εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις υποθέσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, όπου οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος περί ανταγωνισμού είναι ενδεικτικές. Η ΕΑ θα πρέπει να συνεχίσει να ιεραρχεί τις υποθέσεις και θα πρέπει να μειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Για τη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια των περιπτώσεων παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.