Ουραγός η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018

27η στο σύνολο των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών – μελών στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ε.Ε. για το 2018 (Digital Economy and Society Index-DESI 2018). 
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχετικό report για τη χώρα μας, συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη – μέλη. Μάλιστα, όπως προσθέτει, το παρελθόν έτος, η πρόοδος ήταν κατά τι πιο αργή από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ο δείκτης καταγράφει την πρόοδο σε πέντε τομείς: Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο κεφάλαιο, Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις – όπως παρατηρεί η έκθεση – είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στα θετικά και όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η έκθεση σημειώνει ότι η κάλυψη 4G αυξήθηκε στην Ελλάδα και πλησιάζει τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Οι Έλληνες, σύμφωνα με την αξιολόγηση του DESI 2018, είναι ενεργοί χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών και οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο της Ε.Ε. Όμως, η ένταξη πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, μολονότι η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων προχώρησε σε κάποιο βαθμό. Επιπλέον, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης DESI 2018 υπολογίστηκε εκ νέου για τα προηγούμενα έτη για όλες τις χώρες και ως εκ τούτου, η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών μπορεί να έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοσίευση. 
Υστερεί η Ελλάδα στα NGAs
Με συνολική βαθμολογία στον υποδείκτη της Συνδεσιμότητας 43,1, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. H χώρα παρουσιάζει ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων με κάλυψη 99 % (μέσος όρος ΕΕ 97%), αλλά η διείσδυση (69 %) προχωρά ακόμη με αργούς ρυθμούς. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλές σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. και δεν βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
Στο μεταξύ, η μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., ενώ όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες η κάλυψη 4G παρουσιάζει θετική αύξηση κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες στο 88%, πλησίον του μέσου όρου της Ε.Ε. (91 %). Ωστόσο, η διείσδυση, παρά την αύξηση κατά 9 μονάδες (59/100), είναι κάτω του μέσου όρου του της Ε.Ε. (90/100), με τις συνδρομές, ωστόσο, σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις έχουν αυξηθεί κατά 2% εκατοστιαίες μονάδες (ε.μ.), αγγίζοντας το 7%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (33 %). Παρ’ ότι σημείωσε πρόοδο κατά 6 μονάδες, η Ελλάδα παραμένει τελευταία μεταξύ των κρατών – μελών στην κάλυψη NGA ανά νοικοκυριό (50 %), απέχοντας πολύ από το μέσο όρο της Ε.Ε. (80%). Τέλος, έχει σχεδόν μηδενική κάλυψη και διείσδυση ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε., που έχει σταδιακά αυξηθεί από το παρελθόν έτος.  
Ψηφιακές δεξιότητες
Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά η χώρα σημειώνει πρόοδο. Το 2017, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο σε τακτική βάση (67%), ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 81 %).
Στο μεταξύ, ο αριθμός των ατόμων, που διαθέτουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει μείνει στάσιμος στο 46% και η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε. (57%). Επίσης, η χώρα εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ (1,4%) στην Ε.Ε., ενώ συνεχίζει να πάσχει από “διαρροή εγκεφάλων”. Με δεδομένο ότι η χρήση των ΤΠΕ είναι αναγκαία σε πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας, το χαμηλό ποσοστό ατόμων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να δράσει ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Επιτροπή σημειώνει, πάντως, ότι ο ΣΕΠΕ εφαρμόζει πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα των ΤΠΕ.
Όσον αφορά τις διαδικτυακές δραστηριότητες οι Έλληνες κάνουν μεγαλύτερη ή ίδια χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με την Ευρώπη εν γένει. Ωστόσο, παρ’ όλο που όλο και περισσότεροι χρήστες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν  διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες το 2017 (36%) σε σύγκριση με το 2016 (28%), το ποσοστό παραμένει πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (61 %). Το ίδιο παρατηρείται και για στις αγορές μέσω Διαδικτύου, που παραμένουν στάσιμες στο 45 % των χρηστών του Ίντερνετ. 
Ψηφιακές επιχειρήσεις
Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκείς και προχωρούν με βραδύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ε.Ε. Ωστόσο, όπως παρατηρεί η σχετική έκθεση, η χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών από τις επιχειρήσεις (37%) είναι πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (34%). Επίσης, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι στο ίδιο επίπεδο με το μέσο όρο της Ε.Ε. (21 %).
Στο μεταξύ, το 2017 το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικά τιμολόγια (6,5%) αυξήθηκε, ενώ η χρήση υπηρεσιών cloud παρέμεινε στάσιμη (5,5%) σε χαμηλό επίπεδο.  Επιπρόσθετα, ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι χαμηλός, αλλά το 60% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες. 
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Όπως αναφέρει η έκθεση που συνοδεύει την αξιολόγηση του DESI, στην Ελλάδα, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο δύσκολους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Η χώρα προοδεύει μεν, αλλά οι επιδόσεις της είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. και βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. Το ποσοστό των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι χαμηλό (38%) σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε. (58%). Από την πλευρά της προσφοράς, όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα σημείωσε κάποια πρόοδο το 2017 με 14/100 προσυμπληρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 5/100 το 2016, αλλά παραμένει πολύ κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (53/100) και βρίσκεται στην 27η θέση.
Πηγή: www.sepe.gr