Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Για το 2018 έχει επιλεγεί να αναδειχθεί από τη ΔΟΕ το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων, υπό τον τίτλο: «Ασφαλής και Υγιής Νέα Γενιά».

«Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία» η 28η Απριλίου, όπως έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).
Για το 2018 έχει επιλεγεί να αναδειχθεί από τη ΔΟΕ το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων, υπό τον τίτλο: «Ασφαλής και Υγιής Νέα Γενιά», περιλαμβάνοντας εργαζόμενους μεταξύ της ηλικίας λήξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της πρώτης απασχόλησης (15-24 ετών).
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) διεξάγει εκστρατεία στοχευμένων ελέγχων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νέων εργαζομένων, με τίτλο «Εκστρατεία του ΣΕΠΕ για την ΥΑ των νέων εργαζόμενων. Νέες προοπτικές με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)». Μέσω του υποσυστήματος «Risk Analysis» του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της στόχευσης των ελέγχων, με τον εντοπισμό των τόπων εργασίας υψηλής επικινδυνότητας όπου απασχολούνται νέοι εργαζόμενοι.
Τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με το Υπουργείο, διενεργήθηκαν συνολικά 45.870 έλεγχοι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν 3.382 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν 1.740 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 6.275.204 ευρώ και σε 392 περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έγινε διακοπή των εργασιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλήρης κατοχύρωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και υψίστη προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας τόσο μέσα από την περαιτέρω θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, όσο και μέσα από την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ.