Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων ν.4178

εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018

Παράταση έξι μηνών της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου.
 Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.