Ποιοί φόροι θα επηρεαστούν από τις νέες αντικειμενικές

σύμφωνα με το «Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)

Συνολικά 19 φόρους και τέλη θα συμπαρασύρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες.
Πιο συγκεκριμένα, οι νέες αντικειμενικές τιμές της εφορίας για τα ακίνητα αναμένεται να επηρεάσουν , σύμφωνα με το «Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τους παρακάτω φόρους και τέλη.
1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης
3% επί αντικ. αξίας

2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία
αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο
Κτίσματα: 2,50-16,25 ευρώ/τμ
Οικόπεδα: 0,0037-11,25 ευρώ/τμ

4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ 
Φυσικά πρόσωπα:1‰-1%
Νομικά πρόσωπα:2,5-5‰

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

7. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων) 24 %

8. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων 3%

9. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 3% επί του ΦΜΑ, 7% επί του ΦΜΑ

10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5%

11. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί Φ.Μ.Α.

13. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία
5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. γραφεία

14. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

15. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

16. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία
8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. γραφεία

17. Τέλος κτηματογράφησης προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

18. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων Βλ. Ν.4178/2013

19. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 Ν.4315/2014,ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.) σε γη 10 έως 50%,
σε χρήμα έως 25%

 
Πηγή: www.in.gr