Πότε θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κα Θ. Φωτίου, η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει την Παρασκευή 27 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κα Θ. Φωτίου, η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει την Παρασκευή 27 Απριλίου.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.