Σε σημείο καμπής ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

«Ας δώσουμε προτεραιότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης»

Με το φλέγον ζήτημα του  εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασχολήθηκε το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ την Τετάρτη 9  Μαΐου 2018, με τον προτρεπτικό χαρακτήρα: «Ας δώσουμε προτεραιότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης».

 

Το πρόβλημα, όπως τονίστηκε, αποκτά μεγαλύτερη επικαιρότητα δεδομένου ότι αρχίζει η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης σημείο κρίσιμο για το μέλλον του Δημόσιου Τομέα και την αποδοτικότητά του στη σύγχρονη εποχή.

 

Το Συνέδριο του ΤΟΜΔΔΑ, είχε στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και προτάσεων, σχετικά με τον. Ήταν δε ιδιαίτερα επίκαιρο, δεδομένων των αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση που ετοιμάζει η Κυβέρνηση και αφορούν, μεταξύ άλλων, την μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», την εφαρμογή παλαιότερων κανονιστικών ρυθμίσεων για το μητρώο ανωτάτων στελεχών, την επιλογή στελεχών και το σύστημα αξιολόγησης.

 

Στο Συνέδριο  συμμετείχαν Κυβερνητικά στελέχη, όπως και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης  και της Αυτοδιοίκησης. Μαζί με ειδικούς αναζητήθηκαν προτάσεις και λύσεις για μία σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με την καλύτερη αξιοποίηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία οποιωνδήποτε αλλαγών.

 

Ομιλητές ήταν διακεκριμένα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με τον τομέα, καθώς και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.

 

Οι εργασίες του Συνεδρίου κάλυψαν τις εξής θεματικές ενότητες:

Α’ Ενότητα: Ο ρόλος των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην οικονομία και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Β΄ Ενότητα: Πολιτικές Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ένας διάλογος μεταξύ στελεχών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

Γ΄ Ενότητα: Κτίζοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό του 2030

 

 

ΑΣΒ