ΣΕΒ: Δεν γίνεται ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις

Σταδιακές βελτιώσεις θα είναι δύσκολο να δημιουργήσουν συνθήκες υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης

Το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, βάζει εκ νέου ο ΣΕΒ, αναδεικνύοντας την έλλειψη δυναμικής στην οικονομία, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Στο Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας, ο ΣΕΒ παρατηρεί, μάλιστα, ότι σταδιακές βελτιώσεις θα είναι δύσκολο να δημιουργήσουν συνθήκες υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης. 

Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση των δεδομένων και των δεικτών κατά τους πρώτους μήνες του 2018, οι οικονομολόγοι του ΣΕΒ παρατηρούν ότι  η οικονομία παρουσιάζει γενικά θετική εικόνα, με τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές να κινούνται ανοδικά, τις λιανικές πωλήσεις να ανακάμπτουν μετά την αποδυνάμωσή τους το τελευταίο τρίμηνο του 2017, την ανεργία να υποχωρεί και τον τουρισμό να ετοιμάζεται για νέο ρεκόρ αφίξεων.  

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει, όμως, ότι η οικονομία θα είναι δύσκολο να πετύχει την αναπτυξιακή πρόβλεψη του 2019 (+2,3%), χωρίς επιτάχυνση της επενδυτικής και εξαγωγικής δραστηριότητας, σε μια ευρωπαϊκή οικονομία όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης επίσης θα επιβραδύνονται (+2,0% το 2019 από +2,3% το 2018).