Σήμερα η φορολοταρία για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου

Σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται 1.000 τυχεροί λαχνοί, οι κάτοχοι των οποίων κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η φορολοταρία για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου των φορολογούμενων με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως εξής:
  • Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
  • Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
  • Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
  • Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1.001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.
Σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται 1.000 τυχεροί λαχνοί, οι κάτοχοι των οποίων κερδίζουν από 1.000 ευρώ.