Στα 92,4 δισ ευρώ μειώθηκε ο «όγκος» των προβληματικών δανείων

Στροφή των τραπεζών σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις και έμφαση στα χαρτοφυλάκια των μεγάλων επιχειρήσεων

Στα 53,9 δις ευρώ ανέρχονται τα προβληματικά δάνεια των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τραπεζών, με τάση ταχύτερης μείωσης στα χαρτοφυλάκια των ελευθέρων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στο τέλος του Μαρτίου του 2018, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 43,9% για το στεγαστικό, το 57,2% για το καταναλωτικό και το 49,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 69,5%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ – δείκτης ΜΕΑ: 62,9%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 30,4%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 35,2%).

Η μείωση των ΜΕΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαγραφές που άγγιξαν τα 1,7 δισεκ. ευρώ. Αντιθέτως, η μείωση των ΜΕΑ, που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις, ήταν ελαφρά μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο μέλλον αναμένονται καλλίτερες επιδόσεις, καθώς οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει, και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήσει, πωλήσεις δανείων. Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε τo 5,1% και 6,6% αντίστοιχα. Oι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται πάλι χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,3%. Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με το Μάρτιο του 2017), η μείωση των ΜΕΑ στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,6%, στο καταναλωτικό το 23,4%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε μείωση των ΜΕΑ κατά μόλις 0,8%.

Σημαντική εξέλιξη είναι ότι όλες οι τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, με το εύρος του στόχου να κυμαίνεται σε 42%-50% το 2019, από 20%-33% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προσφέρονται για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών και υποδεικνύουν λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έναν δανειολήπτη στη βιωσιμότητα και τελικά στην εξυπηρέτηση του δανείου. Σε σύγκριση με τη στοχοθεσία του προηγούμενου έτους, οι τράπεζες επιβεβαίωσαν τη μεταστροφή τους προς μακροπρόθεσμες λύσεις, ενώ αλλαγές ως προς το στόχο σχετίζονται κυρίως με την ενσωμάτωση των πλέον πρόσφατων εμπειρικών δεδομένων στη στοχοθεσία