Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση σεισμών

“Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών”

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2018/09-03-2018 έγγραφο με  θέμα “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την  αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών”.

 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ, στο έγγραφο αναφέρονται αναλυτικά οι προπαρασκευαστικές δράσεις, καθώς και οι δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, άμεσης και βραχείας διαχείρισης των συνεπειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων  πολιτικής προστασίας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

Παρέχονται, επίσης, συντονιστικές οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα, με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκριση των φορέων.

 

Δείτε όλο το σχέδιο

 

 

ΑΣΒ