Συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική-Πότε δεν θα γίνουν συναλλαγές με το κοινό

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις ημέρες αυτές παρατείνονται.

Με σχετικό έγγραφο (Δ. ΟΡΓ. Δ 1140971 ΕΞ 2018) εν όψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ. στην Αττική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α.1125548 ΕΞ 2018 απόφαση:
 
α) από 8.10.2018, της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά και
 
β) από 22.10.2018, της Δ.Ο.Υ ΣΤ΄ Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, ορίζεται ότι:
 
α) Οι Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου, Α’ Πειραιά και Γ’ Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.
 
β) Οι Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, ΣΤ΄ Αθηνών, Ε’ Πειραιά και Δ’ Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1101/19.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, ισχύουν τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Πηγή: Taxheaven