Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 για τις φορολογικές δηλώσεις 2018

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Δείτε την ΠΟΛ.1068/2018 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε παρακάτω τα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε16 για τις φορολογικές δηλώσεις 2018 (φορολογικού έτους 2017).