Τέλος το waiver

Ο Μάριο Ντράγκι έριξε τίτλους τέλους στην παρέκκλιση που επέτρεπε στην ΕΚΤ να αποδέχεται ως ενέχυρο τα ελληνικά κρατικά ομόλογα

Και τώρα μόνοι μας… Ήταν αναμενόμενο, αλλά δεν παύει να προκαλεί ρίγη προβληματισμού για την ομαλή συνέχεια, η Απόφαση της ΕΚΤ, με την οποία μπαίνει τέλος στη δυνατότητα να αποδέχεται ως ενέχυρο από τις ελληνικές τράπεζες, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 

"Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 19ης Αυγούστου 2015 , ημερομηνία λήξης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΜΣ είναι η 20ή Αυγούστου 2018. Ως εκ τούτου, από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία", αναφέρει μεταξύ άλλων η Απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Μάριο Ντράγκι. 

Επί της ουσίας, η ΕΚΤ βάζει τέλος στην παραφιλολογία, που είχε αναπτυχθεί και ήθελε τη Φρανκφούρτη να εξετάζει το ενδεχόμενο διατήρησης του waiver, λόγω της ενισχυμένης επιτήρησης στην Ελλάδα. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι η άρση του waiver δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας, ωστόσο αφενός ο δανεισμός από τη διατραπεζική θα είναι πιο ακριβός αφετέρου οι τράπεζες κι εν γένει η ελληνική οικονομία θα καταστούν πιο "ευαίσθητες" στους εξωτερικούς κραδασμούς.