Το 68% πιστεύει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε καλά

το 15% των Ελλήνων πολιτών δηλώνουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 68% που πιστεύουν ότι πάνε προς λανθασμένη κατεύθυνση

Αύξηση στο ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν θετικό το γεγονός της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ καταγράφεται ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.
Η ιδιότητα του μέλους και η φωνή των Ελλήνων στην ΕΕ
Πιο συγκεκριμένα, το 45% των Ελλήνων πολιτών – ποσοστό που αυξήθηκε κατά 11% σε σχέση με την καταμέτρηση της προηγούμενης χρονιάς – θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ, το 21% το θεωρεί αρνητικό – ποσοστό που μειώθηκε κατά 11% – με το υπόλοιπο 33% να έχει ουδέτερη άποψη. Στην ΕΕ των 28, ο αντίστοιχος μέσος όρος θετικής άποψης αγγίζει το 60%, ενώ μόλις το 12% το θεωρεί αρνητικό. Αυξητική είναι και η τάση μεταξύ των Ελλήνων που πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ με 22% (αύξηση 6%), ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το 48% της ΕΕ των 28 (αύξηση 5%)
Όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις επόμενες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, οι Έλληνες πολίτες με 41%, ποσοστό κατά 8% μικρότερο σε σχέση με αυτό της ΕΕ των 28 χωρών, δηλώνουν ότι είναι υψίστης σημασίας γι’ αυτούς.
Παράλληλα, το 15% των Ελλήνων πολιτών δηλώνουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 68% που πιστεύουν ότι πάνε προς λανθασμένη κατεύθυνση.
Δημοκρατία στην ΕΕ
Το 29% των Ελλήνων δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, ενώ το 66% δεν είναι ικανοποιημένο. Στην ΕΕ των 28 το ποσοστό αυτό είναι 46% και 42% αντίστοιχα.
Στο ερώτημα κατά πόσον θα τους επηρεάσει το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα έχουν την ευκαιρία για δεύτερη φορά να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 48% τω Ελλήνων πολιτών απάντησε θετικά, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ φτάνει στο 49%.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά την εκλογική διαδικασία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 87% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι αυτό έχει νόημα μόνο αν συνοδεύεται από μια πραγματική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και το μέλλον της ΕΕ, το 71% πιστεύει ότι προσδίδει μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής, το 68% θεωρεί ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία στην ΕΕ και το 68% πιστεύει ότι δίνει περισσότερη νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ατζέντα των Ευρωπαϊκών εκλογών και τα νέα πολιτικά κόμματα
Όσον αφορά τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα ενόψει των προσεχών Ευρωπαϊκών Εκλογών, οι Έλληνες πολίτες βάζουν ως προτεραιότητα την οικονομία και την ανάπτυξη (81%) , την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους (76%)  και το μεταναστευτικό ζήτημα (59%).
Στο ερώτημα ότι η εμφάνιση νέων πολιτικών κομμάτων και κινημάτων σηματοδοτεί αντίθεση προς στο παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο, το 63% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι με το να είναι απλά ενάντια σε κάτι δεν βελτιώνεται τίποτα, το 59% πιστεύει ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική αλλαγή, την οποία μπορούν να φέρουν αυτά τα κόμματα και κινήματα. Το 58% των Ελλήνων πολιτών πιστεύει ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα μπορούν να βρουν νέες και καλύτερες λύσεις, ενώ το 26% θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας.
Συμπεριφορά ψηφοφόρων
Όσον αφορά τους κύριους λόγους που ψηφίζουν οι πολίτες στις Ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους οι εκλογές, το 48% των Ελλήνων πολιτών απάντησε ότι είναι το καθήκον τους ως πολίτες, το 50% ότι ψηφίζουν συστηματικά στις εκλογές, το 23% ότι θέλουν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση της χώρας τους και το 43% ότι αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Σχετικά με τους λόγους που απέχουν οι πολίτες από τις Ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να ψηφίσουν, το 75% των Ελλήνων πολίτων απάντησε ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει κάτι, το 66% πιστεύει ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και το 51% ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πολιτικά ζητήματα ή γενικά για τις εκλογές.
Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάχθηκε από  τις 11 μέχρι 22 Απριλίου 2018. Την ανέλαβε η εταιρία Kantar Public μέσω προσωπικών συναντήσεων με 27.601 πολίτες της ΕΕ στα 28 κράτη μέλη. Στην Ελλάδα έλαβαν μέρος 1.016 άτομα.