Τροπολογία για απαλλαγές σε πληγέντες φυσικών καταστροφών

απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και το τέλος ακίνητης περιουσίας...

Οικονομική ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 καθώς και όσων πλήττονται από φυσικές καταστροφές προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και το τέλος ακίνητης περιουσίας οι κάτοικοι σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιές ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για όσο διάστημα τα ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και δεν χρησιμοποιούνται.