Υστέρηση 268 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα του Μαρτίου

Αυτό προκύπτει από τα τελικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του προυπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο.

Αυτό προκύπτει από τα τελικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του προυπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο.

 

Η υστέρηση έναντι του στόχου οφείλεται στην μείωση των εσόδων στις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αναφέρεται στο in.gr:

 

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,

 

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

 

– Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 36 εκατ. ευρώ,

 

-Άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)  16 εκατ. ευρώ,

 

-Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,

 

– ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,

 

– Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,

 

– ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

 

– Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) 29 εκατ. ευρώ,

 

– Λοιποί φόροι κατανάλωσης  27 εκατ. Ευρώ.

 

Από την άλλη πλευρά καταγράφηκε αύξηση στα έσοδα από φόρους στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ, έμμεσους φόρους  ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ, λοιπούς έμμεσους φόρους  15 εκατ. ευρώ και λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ.

 

Επίσης τον Μάρτιο παρατηρήθηκε  αύξηση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Ανήλθαν σε 4,111  δις  ευρώ ενισχυμένες κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συμπιέστηκαν εκ νέου σε 161 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 134 εκατ. ευρώ.