120 δόσεις: Οδηγίες και βήματα υπαγωγής

Γράφει ο Λογιστής – Φοροτεχνικός, Άγγελος Τσίγκος.


Οδηγίες και κριτήρια

Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία:

-Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.
-Στην ρύθμιση εντάσσονται όλοι. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι.
-Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στην ρύθμιση.
-Στην ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή των επιχειρήσεων δεν θα υπάρχει επανυπολογισμός των εισφορών, θα υπάρχει όμως κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 100% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, ή 50% εάν κάνουν εξόφληση σε δόσεις με ελάχιστο τα 50 ευρώ.
– Ειδικά για τους αγρότες, θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 100%.
-Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές έως 31.12.2018.
-Οι εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/2016, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής.
Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ».
-Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης της σύνταξης μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση, η υπουργός εργασίας τόνισε ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να κάνει υπαγωγή στην ρύθμιση με κούρεμα μόνο των προσαυξήσεων και όχι της βασικής οφειλής η οποία μπορεί να μειώσει το ποσό της σύνταξης.
– Η υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ανοίξει αμέσως μετά την δημοσίευσή του νόμου στο ΦΕΚ

• Στο efka.gov.gr θα γίνονται οι αιτήσεις για τη ρύθμιση. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης στην νέα ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα την επόμενη ημέρα από την ψήφιση του σχεδίου νόμου θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων.
• Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία υποβάλλεται έως 30.9.2019.

Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 120 δόσεις προς την φορολογική διοίκηση:

– Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.
– Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.
– Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελ.επαγγελματίες, επιχειρήσεις κ.λπ.)
– Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.
– Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του.
Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.
– Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%.
– Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση.
– Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.
– Για εισόδημα μέχρι 10.000 και οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στην ρύθμιση.
– Για τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα.
– Για τα Νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα ισχύουν τα εξής:
α) Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 18.
β) Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30.
– Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις.
– Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις.
– Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
– Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση.

• Αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. από τις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και από 16 Μαΐου για τα Νομικά.

• Η περίοδος υποβολής αιτήσεων προς την φορολογική διοίκηση θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2019.

Aναλυτικά τα 12 βήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για την ένταξη στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων:

 1. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ( www.efka .gov.gr ) θα προστεθεί η επιλογή “ Ρύθμιση οφειλών βάσει του νόμου …” και στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες “ Aσφαλισμένοι “ , “Εργοδότες”, “Συνταξιούχοι “. Από την εν λόγω επιλογή θα εισέρχονται όλοι στο “ μενού” της νέας ρύθμισης.
 2. Ακολούθως θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.
 3. Αφού ο οφειλέτης πατήσει το κουμπί “ Eνημερώθηκα” θα εμφανίζεται η σελίδα για την πιστοποίηση του χρήστη , βάσει των κωδικών taxisnet και θα ακολουθεί η σχετική επιβεβαίωση με το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.
 4. Στη συνέχεια θα εμφανίζονται εξειδικευμένο ενημερωτικό για τους όρους της ρύθμισης , στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη από το μητρώο καθώς και η διεύθυνση , το τηλέφωνο και το email του ασφαλισμένου ή εργοδότη ή συνταξιούχου . Σε αυτό το βήμα ο χρήστης θα μπορεί να επικαιροποιεί στοιχεία επικοινωνίας αλλά όχι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
 5. Αφού ο οφειλέτης πατήσει “ Αποδοχή των όρων της ρύθμισης “ θα ακολουθήσουν ορισμένα ερωτήματα , όπως αν έχει αναστολή οφειλών , αν έχει υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη ) ή αν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Αν εμπίπτει σε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις , η εφαρμογή δεν θα προχωρά, διότι θα απαιτείται ενημέρωση από το περιφερειακό κατάστημα του ΕΦΚΑ ( π.χ ως πότε έχει αναστολή κλπ) . Εφόσον ο οφειλέτης δεν ανήκει σε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες , η διαδικασία θα προχωρά και ο χρήστης θα πατά “ Επιβεβαίωση”.
 6. Στην συνέχεια θα επιλέγει πρώην Ταμείο ( ΟΑΕΕ , ΟΓΑ κλπ) και θα πατά την επιλογή “ Αίτημα ενημέρωσης “. Εφόσον είναι ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ , αυτόματα θα του εμφανίζονται το ποσό της παλαιάς οφειλής έως και το 2016 διαιρεμένο σε “Κεφάλαιο”, “Προσαυξήσεις”, και Τέλη καθυστέρησης “ καθώς οι μήνες ασφάλισης που αντιστοιχούν στη οφειλή. Στην ίδια οθόνη οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα βλέπουν αυτόματα και το ποσό της νέας οφειλής τους είτε με επανυπολογισμό για τα χρόνια που αντιστοιχούν στην 15ετία 2002-2016 είτε χωρίς επανυπολογισμό. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρμόζεται “ κούρεμα “ προσαυξήσεων 855 . Ακολουθεί η επιλογή “ Θέλετε επανυπολογισμό ;” , στην οποία ασφαλισμένος ΟΑΕΕ απαντά “ναι” ή “όχι». Oι αγρότες του ΟΓΑ θα βλέπουν αυτόματα το “κούρεμα “ προσαυξήσεων 100 %. Αν οφειλέτης είναι σε άλλο φορέα (π.χ ΕΤΑΑ-ΕΤΑΠ –ΜΜΕ) μετά το “ αίτημα ενημέρωσης “ θα εμφανίζεται μήνυμα για αναμονή στοιχείων και ενημέρωση με νέο μήνυμα μόλις είναι στοιχεία διαθέσιμα.
 7. Για τα χρέη του 2017 και του 2018 θα υπάρχει ξεχωριστή επιλογή , τη οποία όλοι οι οφειλέτες θα επιλεγούν , εφόσον έχουν χρέη την εν λόγω διετίας και αυτόματα θα εμφανίζεται η σχετική ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ.
 8. Ακολουθεί η επιλογή αν ο οφειλέτης θέλει να προχωρήσει στη ρύθμιση με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα ή να σταματήσει αποθηκεύοντας όσα έχει κάνει και να αναμένει να εμφανιστεί το σύνολο των οφειλών του εφόσον αυτό δεν έχει συμβεί.
 9. Αν ο οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει θα επιβεβαιώνει την οριστική υποβολή θα πατά “ Tέλος αίτησης “ και θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου , διαβιβάζοντας ταυτόχρονα το αίτημα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
 10. Ενός τριών ημερών ο οφειλέτης θα πρέπει να πιστωθεί –αν δεν είναι ήδη πιστοποιημένος – στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία θα συνεχίζεται από εκεί με τους κωδικούς Taxisnet.
 11. Αφού ο χρήστης πιστοποιηθεί στο ΚΕΑΟ και το Κέντρο βεβαιώσει τη νέα οφειλή του από τον ΕΦΚΑ , ο ασφαλισμένος θα εισέρχεται ξανά στο www. efka.gr .gov.gr και ειδικότερα στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ και θα ρυθμίζει τη νέα οφειλή του , επιλέγοντας τις δόσεις που επιθυμεί ( έως 120 ) με μοναδικό κριτήριο το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ( 30 ευρώ για τους αγρότες ανά δόση. Οι εργοδότες θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν εφάπαξ αποπληρωμή.
 12. Εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει το πλήθος των δόσεων και συμφωνήσει με τα δεδομένα της ρύθμισης, θα επιβεβαιώνει την ένταξη του πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Η ρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί.

Άγγελος Τσίγκος
Λογιστής-Φοροτεχνικός
Συνεργάτης της
MBC business center