tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

17 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών

Διαβατήριο για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας η επίσπευση του Ψηφιακού και Τηλεπικοινωνιακού Μετασχηματισμού της χώρας

Τη σπουδαιότητα και το ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως κρίσιμο σύμμαχο για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών. Ο ΣΕΠΕ, τονίζει για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Με απόλυτη κατανόηση της παρούσας συγκυρίας και εν μέσω των διαπραγματευτικών προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας, ο ΣΕΠΕ προτάσσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και εργαλείο για την έξοδο από την κρίση. Μόνο με την άμεση υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής, θα μπορέσει η χώρα να προλάβει το “ψηφιακό τρένο”, να αξιοποιήσει και να μην απολέσει για μια ακόμη φορά τους διαθέσιμους πόρους, να εκσυγχρονιστεί, να παράγει έσοδα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και η δρομολόγηση της σύστασης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής από την Πολιτεία, αποτελώντας μία θετική εξέλιξη αναγνώρισης της ανάγκης δημιουργίας, για πρώτη φορά, μίας σταθερής, μόνιμης, Πολιτικής Δομής για τον Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και κεντρικό συντονισμό των Δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η άμεση ενεργοποίηση της οποίας αποτελεί βασική προτεραιότητα ώστε να δοθεί τέλος στην πολυδιάσπαση που τελικώς μεταφράζεται σε κακοδιαχείριση, χαμένες επενδυτικές και ερευνητικές ευκαιρίες και ψηφιακό χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Εξίσου σημαντική είναι και η ένταξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως στρατηγικού τομέα στο νέο Αναπτυξιακό νόμο που κατατέθηκε προς διαβούλευση, υπογραμμίζοντας την υπεραξία που μπορούν να προσφέρουν τηλεπικοινωνίες και ψηφιακή τεχνολογία στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, εξαιρετικά σημαντική είναι η ανάγκη για την προώθηση και ολοκλήρωση απαραίτητων έργων και δράσεων τεχνολογίας για τη χώρα, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην οργάνωση του κράτους, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να προχωρήσει η υλοποίηση έργων, όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Rural, προκειμένου να μην ζημιωθεί η χώρα. Επιπλέον, θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για μία σειρά θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία, καθώς όπως υπογραμμίζουν σχετικές μελέτες, αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση κατά 10%, η οποία οδηγεί σε ετήσια αύξηση έως 1,5% του ΑΕΠ, ενώ διπλασιασμός της ταχύτητας σύνδεσης οδηγεί σε περεταίρω ετήσια αύξηση κατά 0,3% του ΑΕΠ.

Τέλος, κομβικής σημασίας είναι και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όχι μόνο για την ταχύτατη ολοκλήρωση έργων υποδομής με μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για την ενίσχυση των επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία, τη δημιουργία νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με στόχευση μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων δυνητικών πελατών, αλλά και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των τομέων στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις οι οποίες σίγουρα δεν συνάδουν με την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας είναι η επιπρόσθετη φορολόγηση της σταθερής τηλεφωνίας, των συνδέσεων διαδικτύου και της συνδρομητικής τηλεόρασης, αφού τα μέτρα αυτά λειτουργούν ως τροχοπέδη για πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και την ίδια την Πολιτεία, πλήττοντας το στόχο της ψηφιακής επανεκκίνησης και αποθαρρύνοντας ακόμα και τις αυτονόητα απαραίτητες χρήσεις της τεχνολογίας.