18 αλλαγές στη φορολόγηση εισοδήματος ανακοίνωσε ο Γ. Μαυραγάνης

Τις αλλαγές απαρίθμησε ο υφυπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, για το πολυνομοσχέδιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που έρχονται είναι οι εξής:

 

-Προσδιορίζεται επακριβώς το πώς φορολογείται το ετήσιο εισόδημα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πληθώρας ερμηνευτικών εγκυκλίων.

 

-Επίσης προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 

-Διακρίνονται οι κατηγορίες εισοδήματος όπως μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και βάσει αυτών δομούνται οι έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού – φορολογητέου εισοδήματος.

 

-Ο φόρος των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται ανά κατηγορία εισοδήματος.

 

-Περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

 

-Καθίστανται σαφείς οι απαλλαγές των ενδοομιλικών μερισμάτων για ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγονται στο φορολογικό δίκαιο της χώρας έννοιες όπως η υποκεφαλαιοδότηση και η μεταφορά καταστατικής έδρας.

 

-Ορίζεται σαφώς πλέον η φορολογική κατοικία.

 

-Καταργούνται επιβαρύνσεις όπως ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα και ενσωματώνονται με αποτέλεσμα τη μείωση της επιβάρυνσης.

 

-Εισάγεται η έννοια του φορολογικού έτους κατά τα διεθνή πρότυπα και ξεκαθαρίζεται το τοπίο σε ότι αφορά το συμψηφισμό φόρων που έχουν καταβληθεί στο εξωτερικό.

 

-Η επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα αν ασκείται ατομικά ή εταιρικά. Για πρώτη φορά η ατομική επιχείρηση εκπίπτει όλες τις δαπάνες που εξέπιπταν τα νομικά πρόσωπα.

 

-Ξεκαθαρίζει  το τοπίο στις επιχειρηματικές δαπάνες. Εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που μια εταιρεία καταβάλει υποχρεωτικά από το νόμο και για την ίδια και για τους εταίρους, επειδή είναι υποχρέωση, για να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα.

 

-Εισάγονται στο φορολογικό δίκαιο της χώρας τα στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα, κάτι που μέχρι σήμερα προέκυπτε μόνο από τη Δικαστηριακή Νομολογία.

 

-Για πρώτη φορά αναφέρονται οι δαπάνες εκείνες που δεν εκπίπτουν, καταργώντας το υφιστάμενο καθεστώς με το οποίο συνηθιζόταν να περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

-Αποσαφηνίζονται οι παροχές σε είδος, ενισχύεται η ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων στις επιχειρήσεις ως βοηθητικός πυλώνας της δημόσιας ασφάλισης και απλοποιείται η παροχή των αυτοκινήτων που με το προηγούμενο καθεστώς είχε προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις και ζημιές στην αγορά αυτοκινήτου

 

-Καθιερώνονται απλοί και λειτουργικοί κανόνες για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων

 

-Εισάγεται ένας νέος και απλός τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα.

 

-Καταργείται οριστικά η απόρριψη βιβλίων και υπολογίζεται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου το εισόδημα μόνον όταν η αναπαραγωγή στοιχείων και οι λογιστικές επαληθεύσεις είναι αντικειμενικά αδύνατες

 

-Τέλος εντάσσονται για πρώτη φορά διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,  όπως είναι το κριτήριο της χώρας πραγματικής διοίκησης για τις εξωχώριες εταιρείες και οι διατάξεις για ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις.