Αυξητική τάση στους συντελεστές φορολόγησης εταιρειών παγκοσμίως

Αναστροφή στον φορολογικό ανταγωνισμό.

Με αυξητική τάση κυμαίνονται οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος των νομικών προσώπων παγκοσμίως, ως αντιστάθμισμα στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών λόγω της πανδημίας.

Πρώτες οι Η.Π.Α. πρότειναν την αύξηση του ομοσπονδιακού φορολογικού συντελεστή τους από το έτος 2022 στο 28% από το 21% που ισχύει σήμερα. Συνεκτιμώντας και τους φόρους που επιβάλλονται επί του εισοδήματος ανά πολιτεία, οι ΗΠΑ αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν την Γαλλία που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 32,02%. Σε ανοδική πορεία κινείται και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει προτείνει την αύξηση του συντελεστή του από το έτος 2023 στο 25% από το 19% που ισχύει σήμερα. Φαίνεται, επομένως, να αντιστρέφεται η καθοδική τάση που είχε υιοθετηθεί τα προηγούμενα έτη, με τα παραπάνω κράτη να επιδιώκουν την ενίσχυση των εσόδων τους λόγω της πανδημίας μέσω της επιβολής υψηλότερου εταιρικού φόρου εισοδήματος.

 

Πηγή: grant-thornton.gr

Β