tuv-iso-logo

Αλλάζει το κέντρο της Αθήνας.Ολοκληρώθηκε το χρονοδιάγραμμα!

Ελκυστικό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν ανάγκη ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον πρόκειται να γίνει το κέντρο της Αθήνας!

Το έργο «Ανασυγκρότηση του Κέντρου της Αθήνας με Άξονα την οδό Πανεπιστημίου» περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις από την περιοχή του Συντάγματος μέχρι και την Ομόνοια, με ανάπλαση πλατειών, πεζοδρομήσεις (Πανεπιστημίου και ορισμένων κάθετων οδών μεταξύ Σταδίου και Ακαδημίας), καθώς και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων από το κέντρο της Αθήνας. Οι  ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αντιδρομήσεις οδών (π.χ. Ακαδημίας) και γενικότερα αλλαγές στον τρόπο κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημίου και της Πατησίων μέχρι και την οδό Μάρνη.

Τόσο οι παρεμβάσεις – αναπλάσεις του αστικού χώρου, όσο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται ότι θα αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό τα σημερινά δεδομένα και τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή εντός του Δακτυλίου της Αθήνας.

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό των αναγκαίων επιμέρους έργων και δράσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία, τον Δήμο και την Περιφέρεια και αντανακλώνται στις μελέτες που εκπονούνται για το έργο.

 

Εκτός από τα προφανή οφέλη για την εικόνα και το περιβάλλον της πόλης, η παρέμβαση του Rethink Athens στοχεύει στη δυναμική αναστροφή της υποβάθμισης και απαξίωσης της περιοχής, που πέρα από το ιστορικό αποτελεί επίσης το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.

 

H ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου είναι ένα έργο έντονα αναπτυξιακό, που θα προκαλέσει σημαντικές υπεραξίες και θα έχει πολλαπλασιαστικές θετικές συνέπειες. Αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου, καθώς και διοχέτευση σημαντικών κεφαλαίων στην αγορά. Θα προκύψουν σημαντικότατα άμεσα οικονομικά οφέλη αλλά ακόμη περισσότερα έμμεσα, μακροπρόθεσμα και διαρκή σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό επίπεδο.

 

Ήδη βρίσκονται  σε εξέλιξη δύο σημαντικά Προγράμματα :

 

Το πρώτο αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο κέντρο της Αθήνας (ΣΟΑΠ) και εκπονείται μετά από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του ΟΡΣΑ και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την παρέμβαση στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην κεντρική ζώνη του όπου εμφανίζονται σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής,  υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται πρόταση για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Συμμετοχών JESSICA. Η οριστική πρόταση σύστασης του Ταμείου θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως προβλέπεται στο από 3-5-2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για την Αθήνα (JESSICA Plus) στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράμματος JESSICA.

Η δημιουργία του προαναφερθέντος ΣΟΑΠ για την κεντρική περιοχή της Αθήνας είναι προαπαιτούμενο για τη δημιουργία του Ταμείου.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά ειδική Οικονομική-Πολεοδομική έρευνα για τον προσδιορισμό στρατηγικών μέτρων αστικής  και εμπορικής αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου, με βάση Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΝΥΠ-ΥΠΕΚΑ-ΚΙΑΣΩ-Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης (ΚΙΑΣΩ).

 

Στόχος αυτού του Προγράμματος είναι να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η διαχείριση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για την ανασυγκρότηση του κέντρου.

Προτεραιότητα είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα για την αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Επίσης η βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος ώστε τα ισχύοντα πλαίσια και οι μηχανισμοί να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους αντί να λειτουργούν ανταγωνιστικά.

 

Στο επίπεδο των συγκοινωνιών, στα έργα περιλαμβάνεται και η επέκταση της Γραμμής Τραμ από την πλατεία Συντάγματος μέχρι την πλ. Αιγύπτου, μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Πατησίων.

Το συνολικό έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΑΜ), η οποία με σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις έχει αναλάβει την αρμοδιότητα υλοποίησης έργων Τραμ στην Ελλάδα, καθώς και την αρμοδιότητα να πραγματοποιεί έργα αναπλάσεων, πεζοδρομήσεων, κ.α. στην ευρύτερη περιοχή των έργων της (Μετρό ή Τραμ).

Οι μελέτες του Έργου χρηματοδοτούνται κυρίως με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης και με προδιαγραφές που έχει συντάξει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Μετά την ολοκλήρωσή τους, το φθινόπωρο του 2013, προβλέπεται να ξεκινήσει από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ η δημοπράτηση κατασκευής του συνολικού έργου (αναπλάσεις, επέκταση του Τραμ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Μετά από πρόσφατες συνεννοήσεις με την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τέθηκαν οι βάσεις για τη χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος Re-think Athens, με ποσό της τάξεως των 30 εκατ. € για τα έργα ανάπλασης του Κέντρου της Αθήνας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ και με ποσό της τάξεως των 60 εκατ.€  περίπου για τα έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επέκτασης του Τραμ από το Σύνταγμα μέχρι την πλατεία Αιγύπτου από το ΠΕΠ Αττικής.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ωνάση οι Προμελέτες των έργων ανάπλασης του Κέντρου της Αθήνας και επέκτασης του Τραμ.

Ολοκληρώθηκε επίσης πρόσφατα από την Αττικό Μετρό (με συνδρομή και του Ιδρύματος) η κυκλοφοριακή μελέτη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και την αρμόδια Διεύθυνση (ΔΜΕΟ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Η μελέτη αυτή, που αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση της αρχικής διερεύνησης του ΕΜΠ στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράμματος, έχει οριστικοποιήσει λεπτομερώς τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κυκλοφοριακή λειτουργία του κέντρου της Αθήνας και τα αποτελέσματά μελέτης ενσωματώνονται στο πλαίσιο των υπολοίπων μελετών του Προγράμματος. Οι Οριστικές Μελέτες για τα έργα του Προγράμματος πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ συνεχίζεται και η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το σύνολο των επιδιωκόμενων παρεμβάσεων θα συνεισφέρει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της πόλης και τη δημιουργία ανταγωνιστικού City Branding. Το Rethink Athens θα αυξήσει τις τουριστικές ροές και θα προσελκύσει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και επενδύσεις,  βελτιώνοντας τη θέση της Αθήνας στο διεθνές περιβάλλον. Το κέντρο της Αθήνας σύντομα θα ξαναγίνει ελκυστικό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν ανάγκη ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, με ενισχυμένη ταυτότητα.

 

Βασικά Σημεία Χρονοδιαγράμματος:

Οι στόχοι έτσι όπως έχουν τεθεί είναι:

Προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας του τροχαίου υλικού τον Ιούλιο 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Μάρτιο του 2014 και με σκοπό την προμήθεια του έως τα τέλη του 2015.
Εκπόνηση οριστικών μελετών ΤΡΑΜ και Τευχών Δημοπράτησης του έργου τον Σεπτέμβριο 2013.
Προκήρυξη του διαγωνισμού επέκτασης το Δεκέμβριο 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο 2014.
 Η υπογραφή σύμβασης επέκτασης και έναρξη εργασιών τον Ιούνιο 2014
Ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του 2015.