tuv-iso-logo

Άμεσα ξεκινάει το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων – νέα κίνητρα σε επιχειρήσεις για συγχωνεύσεις

«Η διαδικασία για τη λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων ολοκληρώθηκε και θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα». Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο twitter, ενώ σε ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, διοργάνωσε ζωντανή συζήτηση για τον ρόλο των αναπτυξιακών τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας και έγιναν ανακοινώσεις για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και για τα νέα κίνητρα που θεσπίζονται σε επιχειρήσεις για συγχωνεύσεις.

Όπως αναφέρεται, παρουσία υπουργών, θεσμικών παραγόντων και εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς συζητήθηκε η σημασία, αλλά κυρίως η συμβολή των αναπτυξιακών τραπεζών και συγκεκριμένα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε κρίσιμες περιόδους, όπως η παρατεταμένη περίοδος της πανδημίας.

Αναλύθηκαν τα προβλήματα της αγοράς και οι τρόποι αντιμετώπισής μέσω υφιστάμενων και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και οι προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν.

Νέα κίνητρα σε επιχειρήσεις για συγχωνεύσεις

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, ανακοίνωσε πως με χρήση πόρων και της EIB σχεδιάζεται ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δώσει χρηματοδοτικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μαζί με την κυρία Χατζηπέτρου, ανακοίνωσαν ότι η διαδικασία για τη λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων ολοκληρώθηκε και θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστώντας την κυρία Χατζηπέτρου, ανέφερε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένα παράδειγμα μεγάλης επιτυχίας, γιατί στηρίζει την πραγματική οικονομία. Η αναθεώρηση του στόχου του ελληνικού ΑΕΠ έχει προκαλέσει παγκόσμια εντύπωση, καθόσον το 5,9% μας τοποθετεί αυτόματα σε μία από τις πρώτες χώρες ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2021, ενώ ενίσχυσε τη δυνατότητα να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το μέρισμα συλλογικής επιτυχίας, με στοχευμένα μέτρα προς όλη την κοινωνία και προς όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα λοιπόν έχει παίξει το δικό της ρόλο σε αυτήν την ελληνική επιτυχία. Θα ακολουθήσουν και άλλα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός που δρα και αντικυκλικά, βοηθάει δηλαδή την αγορά όπου χρειάζεται περισσότερη επιχειρηματικότητα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Τράπεζα, ώστε στο μέλλον να μπορέσει να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο, Γιάννης Καλτσάς, επισήμανε:

«Οι αναπτυξιακές τράπεζες, όπως και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη διατήρηση θεσμικής μνήμης που διευκολύνει τη λειτουργία και δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους».

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, ανέφερε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού υποδείγματος και στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Θέτει τις βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας με βιώσιμα κριτήρια, αφού αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε: «Στις σημερινές συνθήκες μειωμένης ρευστότητας και χρηματοδότησης, το εθνικό πλάνο πρέπει να αξιοποιήσει τον μηχανισμό με βελτιωμένα και νέα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία, έχει ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και συγχρηματοδότησης. Ο αντίκτυπος των νέων προγραμμάτων που παρείχε ήταν αξιοσημείωτος».

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4002/30-08-2021), συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» ή «AUDIOVISUAL PRODUCTIONS PORTFOLIO GUARENTEE FUND», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, εφεξής «Ε.Α.Τ.».

Η Ε.Α.Τ., στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος εγγυήσεων και Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (Ε.Χ.Ο.). Συμβάλλεται με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Χ.Ο.) με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου, και σημειώνεται ότι οι Χ.Ο. επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου αποτελεί η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, με ανώτατο ποσοστό κάλυψης το 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου των εγγυημένων δανείων για κάθε συνεργαζόμενο Ε.Χ.Ο. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαιο κίνησης) και δάνεια επενδυτικού σκοπού.

Ειδικότεροι στόχοι του Ταμείου είναι:

  1. η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των Μ.Μ.Ε.,
  2. η μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, μέσω μείωσης επιτοκίου και εξασφαλίσεων των Μ.Μ.Ε., με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους,

III. η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

1.4 Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το ταμείο, θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν Α.Φ.Μ.), νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων, οι οποίες δραστηριοποιούνται με βάση τους εξής κωδικούς δραστηριότητας:

– Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11).

– Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12).

– Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Η υλοποίηση και διαχείριση του ταμείου ανατίθενται στην Ε.Α.Τ. και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των 25.000.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στην Ε.Α.Τ., ως επιχορήγηση.

Το Ταμείο λειτουργεί ως χωριστή, λογιστικά, χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς της λειτουργίας της και στο πλαίσιο της λειτουργίας του, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα παροχής εγγύησης στην Ε.Α.Τ., μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών ή με άλλον τρόπο που θα καθοριστεί. Η Ε.Α.Τ. μεταξύ των άλλων:

α. Διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους στα πληροφοριακά της συστήματα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που την αφορούν επί των στοιχείων του αιτήματος, που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτημάτων.

β. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ενημερώνει σχετικά μέσω διεπαφής το πιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε η επιχείρηση για την υποβολή της αίτησης παροχής εγγύησης. Σε περίπτωση απόρριψης λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ενημερώνει για το λόγο της απόρριψης.

Η πιστοληπτική ικανότητα και το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης αξιολογούνται από το πιστωτικό ίδρυμα πριν την αποστολή στην Ε.Α.Τ. του αιτήματος παροχής εγγύησης.

Η εγγυοδοτική υποχρέωση της Ε.Α.Τ. θα προκύψει μόνον κατόπιν της υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης της Επιχείρησης με το πιστωτικό ίδρυμα, της εκταμίευσης του δανείου και της καταβολής της προμήθειας υπέρ της Ε.Α.Τ.

Η αναλυτική διαδικασία υποβολής περιγράφεται λεπτομερώς στον Οδηγό του προγράμματος, όπως αυτός θα εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή του ταμείου.

Προμήθεια υπέρ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Για τη λειτουργία του ταμείου, καταβάλλεται στην Ε.Α.Τ., ως αμοιβή, προμήθεια από την κάθε εγγυοδοτηθείσα επιχείρηση, η οποία υπολογίζεται ως: το ποσοστό εγγύησης Χ αρχικό ποσό δανείου Χ 0,4% Χ τα έτη του δανείου (διάρκεια δανείου) και καταβάλλεται εφάπαξ κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγύησης, δηλαδή κατά την α’ εκταμίευση του δανείου σε όρους ονομαστικής αξίας. Η προμήθεια κατατίθεται, με ευθύνη της τράπεζας, σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Τ., που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα για το σκοπό αυτό.

Σημειώνεται ότι πρέπει να συσταθεί τριμελής επενδυτική επιτροπή για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής του ταμείου, το συντονισμό και την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη του σκοπού του ταμείου. Η επενδυτική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Ε.Α.Τ. δικαιούται να ορίσει έως και δύο από τα στελέχη της για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της επενδυτικής επιτροπής ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Β