Ανακοίνωση αναστολής για όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Ε.Ε.Α.