Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών 2017 για συνταξιούχους τ.ΟΑΕΕ

στην ιστοσελίδα του τέως Οργανισμού

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών στην ιστοσελίδα του τέως Οργανισμού.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2017 με χρήση του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου.