Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας

πρέπει να καταβληθούν έως τις 31.12.2017

Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2018.
Το ύψος των τελών παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και θα πρέπει να καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 31.12.2017.
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του Taxisnet και στη συνέχεια να πατήσουν στην ένδειξη που αφορά στα τέλη κυκλοφορίας.
Αφού αναγράψουν τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό Κυκλοφορίας του οχήματος τους θα μπορούν να βρουν το ειδικό έντυπο των τελών και να το εκτυπώσουν.