Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας του ΕΕΑ με την ισπανική CECOT

Μία σημαντική επαφή πραγματοποίησε κλιμάκιο της αντιπροσωπείας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του στη Βαρκελώνη. Πρόκειται για άλλη μία πρωτοβουλία που καταδεικνύει την εξωστρέφεια του Ε.Ε.Α. και την στόχευση σε διεθνείς επαφές και αναζήτηση συνεργειών με στόχο την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο του Ε.Ε.Α. επισκέφθηκε τα γραφεία της εργοδοτικής οργάνωσης CECOT, όπου και υπήρξε συνεργασία για το «Reempresa», ένα Ινστιτούτο του  FCI/CECOT που ασχολείται με την μεταβίβαση/πώληση επιχειρήσεων.

Η σχέση μεταξύ ΕΕΑ και CECOT δεν ξεκίνησε τώρα, καθώς υπήρξε στενή συνεργασία των δύο φορέων για την υλοποίηση του Προγράμματος “Early Warning Europe”, όπου και μπήκαν οι βάσεις για ακόμα πιο διευρυμένες συνέργειες, προς όφελος ελληνικών και ισπανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Ποια είναι η CECOT

 

Η CECOT είναι ένας μη κερδοσκοπική, πολυτομεακή Ένωση  επιχειρηματιών και εργοδοτών που ιδρύθηκε το 1978, αποτελούμενη από 43 συντεχνίες και επιχειρηματικές ενώσεις που έχουν περισσότερα από 6.000 συνδεδεμένα μέλη και αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 66.000 επιχειρήσεις. Ο κύριος στόχος της CECOT είναι να προωθήσει δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και ιδέες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μελών της , την  οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το CECOT είναι μια οργάνωση ομπρέλα που αποτελείται  από τρία ιδρύματα, που είναι αρμόδια για την παροχή των κύριων υπηρεσιών για τις κύριες  δραστηριότητες της CECOT:

  1. Το Ίδρυμα Καινοτομίας
  2. Ίδρυμα Εκπαίδευσης
  3. Το ίδρυμα προώθησης στην Απασχόληση

Το Ίδρυμα Cecot (FCI) ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές.

Το κέντρο  «Reempresa» είναι ένα Ινστιτούτο του  FCI/CECOT που ασχολείται με την μεταβίβαση/πώληση επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν /πωλήσουν τη δραστηριότητά τους και σε επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση μέσω μιας υπάρχουσας εταιρείας.

Το Centre de Reempresa de Catalunya ανήκει στο δίκτυο της Transeo (http://www.transeo-association.eu/index.php?page=members&hl=en_US), το Ευρωπαϊκό φορέα για τη μεταβίβαση/πώληση επιχειρήσεων. Το δίκτυο συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την μεταβίβαση/πώληση επιχειρήσεων που ονομάζεται EU4BT στο πλαίσιο της πρόσκλησης FP7 & CIP Programmes 2007-2013

Το κέντρο  «Reempresa» προσφέρει συμβουλές, εκπαίδευση, δικτύωση και διαθέτει ένα Market Place για την συνάντηση πωλητών και αγοραστών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία της μεταβίβασης περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

  1. Παρουσίαση των δύο πλευρών (πωλητή-αγοραστή)
  2. Υπογραφή υποσχετικού
  3. Διαπραγμάτευση
  4. Υπογραφή επιστολής ενδιαφέροντος
  5. Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης
  6. Υπογραφή συμφωνητικού μεταφοράς/πώλησης της επιχείρησης

Μέχρι σήμερα έχουν ενδιαφερθεί 13.000 πιθανοί αγοραστές, 7.500 επιχειρήσεις αναλύθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο Market Place,πραγματοποιήθηκαν 2.675 συμφωνίες πώλησης ύψους 122.000.000€, οι οποίες απασχολούσαν 7.200 εργαζόμενους, με τιμή πώλησης μεταξύ 40.000€ έως 60.000€

Προσφέρει επίσης συμβουλές και κατάρτιση σε επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή να  αυτοαπασχοληθούν. Συμμετέχουν σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως: Lifelong Learning Programme, 7th Framework Program, Med Program, Erasmus +.

Είναι ιδρυτές του Καταλανικού Επιχειρηματικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων, ενός Ινστιτούτου που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους ιδιώτες επενδυτές με επιχειρηματίες που αναζητούν κεφάλαια.

 

Τομείς συνεργασίας:

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεργάζεται με την   CECOT, από το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος Early Warning Europe/COSME για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και πρόσφατα (αρχές 2020) με το πρόγραμμα RescEWE/ERASMUS+ για την ανάπτυξη και τη βελτίωση καινοτόμων εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για την διάγνωση και την διαχείριση της κρίσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες.

Κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου με τον Γενικό Γραμματέα της CECOT   κ. David Garrofe Puig και τον Διευθυντή του Κέντρου «Reempresa» κ. Albert Colomer i Espinet

Έγινε εκτενής παρουσίαση του προγράμματος μεταβίβασης/πώλησης επιχειρήσεων «Reempresa» και των προσφερόμενων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το οποίο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τα μέλη του ΕΕΑ.

Ο Πρόεδρος του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά την διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι το Επιμελητήριο επιθυμεί την  συνέχιση και  την διεύρυνση της συνεργασίας, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των  κοινοτικών προγραμμάτων και την μεταφορά τεχνογνωσίας για την μεταβίβαση/πώληση των επιχειρήσεων, κάλεσε δε την διοίκηση της CECOT να επισκεφθεί την Αθήνα τον προσεχή Ιούνιο ,στο πλαίσιο της συνάντησης των εταίρων του προγράμματος  RescEWE /ERASMUS+.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εντατικοποιηθούν οι επαφές του Υπεύθυνου Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Α. κ. Σύρου Κοσκοβόλη με τους υπεύθυνους της CECOT, προκειμένου να μελετηθούν όλες οι λεπτομέρειες συνεργασίας των δύο φορέων.